Pozměňovací návrh P. Bělobrádka (ST 910): vyjádření

Vážené členky a vážení členové Rozpočtového výboru,

dovolte mi obrátit se na Vás v souvislosti s plánovaným projednáváním pozměňovacího návrhu pana Pavla Bělobrádka, kterým má dojít k navýšení daní na loterie na 55%. Jako bývalý národní protidrogový koordinátor považuji takový krok za krok zcela proti smyslu Harm Reduction přístupu (tedy přístupu redukce škod a rizik v oblasti protidrogové politiky).

Na škále rizikovosti jednotlivých typů hazadních her jsou loterie hodnoceny jako nejméně rizikové; proto jsme již v loňském roce v souvislosti s projednáváním tzv. daňového balíčku navrhovali, aby se regulace, včetně regulace daňové, diferencovala. V zemích EU činí 70 % trhu nejméně rizikové loterie, v ČR je tomu však přesně naopak. Tvrzení pana Bělobrádka, že průměrné zdanění loterií v EU činí 64% je potřeba korigovat – skutečnost je taková, že buď se jedná o státní loterie, kde tedy 100% zisku jde státu, nebo je většinou daň nižší než 20%. Velké procento loterií je provozováno neziskovými organizacemi a zisky jdou na účely jejich činností – zde je potřeba hovořit spíše o daňových asignacích, které by například šly na řešení prevence a léčby závislostí, podobně jako je tomu například v Portugalsku. Stav v ČR je v tuto chvíli takový, že zdanění kurzových sázek a tombol je 23%, zatímco hrací automaty jsou spolu (nepochopitelně) s loteriemi od nového roku na úrovni zdanění ve výši 35%. Návrh pana Bělobrádka tedy spočívá ve zvýšení zdanění nejméně rizikových her na 55%, a to bez jakékoliv racionální analýzy a také bez vazby na logiku samotného hazardního zákona, jehož smyslem bylo regulovat problém patologického hráčství; patologické hráčství je v ČR stále na úrovní dvojnásobně horší, než problémové užívání drog.

Hazardní zákon by měl být v první řadě řádně evaluován; legislativní
změny jsou myslitelné například v oblasti rozlišení on-line rizikového sázení a především s přihlédnutím k přístupu Harm Reduction a daňovým asignacím.

V příloze přikládám pro Vaši informaci vyjádření, které jsme s kolegy připravili již v loňském roce v reakci na projednávání tzv. daňového balíčku a které obsahuje některé zásadní argumenty, které mohou být užitečné pro Vaše rozhodování při projednávání předmětného pozměňovacího návrhu pana Bělobrádka na půdě Rozpočtového výboru.

S pozdravem

Jindřich Vobořil

Think tank Racionální politiky závislostí

https://www.politika-zavislosti.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *