Minimalizace škod a rizik: snižování škod v kontextu liberálního trhu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brusel 23. února 2021

Podle nejnovější zprávy World Drug Report vydané Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu užívalo v roce 2018 drogy přibližně 269 milionů lidí po celém světě, což je o 30 procent více než v roce 2009. Více než 35 milionů lidí se dnes potýká se závislostí. Na boj proti drogám padlo už bilion dolarů, i když neexistují žádné důkazy o tom, že by to se situací v globálním měříku pomohlo, v některých zemích, převážně rozvojových nebo přechodových, se dokonce zhoršila. Stejný trend je evidentní při řešení závislostního chování obecně, včetně závislosti na alkoholu, tabáku a problémového hráčství.

Webový seminář „Minimalizace škod a rizik: Jak chránit zdraví občanů v rámci liberálního trhu“, nad nímž převzal záštitu europoslanec Alexandr Vondra (ECR, CZ), uspořádal Institut pro racionální drogovou politiku (IRAP), přední evropská nevládní organizace s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řešení závislostí. Zúčastnění odborníci a političtí představitelé si vyměnili názory na rozhodování v oblasti veřejného zdraví a evropský plán boje proti rakovině. Zdůraznili význam racionálního a vyváženého přístupu k regulačním opatřením, integrovaným protidrogovým politikám a zásadní roli minimalizace rizik / zvládání negativních dopadů návykového chování. Tzv. harm reduction je holistický a komplexní přístup, který je nákladově efektivní, založený na důkazech a má pozitivní dopad na zdraví jednotlivce i komunity jako celku.

„Očekává se od nás, že my jako zákonodárci budeme pečlivě zvažovat, jak v případě potřeby vytvořit racionální regulační strategii produktů s potenciálem závislosti. Pokud identifikujeme existující problém, měla by se regulace stejně jako dalšími opatřeními primárně zaměřit na minimalizaci rizik. Vždy musíme hledat rovnováhu, ne extrémy, “ řekl europoslanec Vondra. „Pokud se například extrémně regulovaná látka, jako je konopí, jeví jako méně riziková, než se dříve myslelo, není důvod udržovat přísnou regulaci – takový rigidní přístup má v dlouhodobém horizontu za následek mnohem větší škody a snižuje důvěru lidí v právním systém, “ domnívá se Alexandr Vondra.

Drugs destroy people, but bad politics even more so, prohlásil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan v roce 2018. „Historie ukázala, že zákazy a zákazy nefungují. Válka proti drogám je marná a nákladná,“ uvedl Jindřich Vobořil, šéf IRAP a bývalý český národní protidrogový koordinátor. „Pro nelegální prostředí je typická také pochybná kvalita látek, protože kvalitu nebo standardizaci nelze prosadit; tím ohrožuje život. “ Jindřich Vobořil poznamenal, že uzavřené hranice a další omezení spojené s pandemií covid-19 již způsobily nedostatek drog na trhu, což vedlo ke zvýšení cen a snížení čistoty.

„Volný trh má svá rizika, stejně jako nadměrná regulace vytváří další rizika v důsledku posilování černého trhu nebo organizovaného zločinu. To platí pro závislost na návykových látkách, ať už na legálních nebo nezákonných látkách, a také na návykových látkách, jako je hazard,“ poznamenal europoslanec Vondra. „Jsme připraveni čelit výzvám hazardních her a léčby patologických hráčů na úrovni EU? Na rozdíl od tabáku, který je extrémně regulován, se v této oblasti na úrovni EU neděje téměř nic. Totéž lze říci o prevenci sociálních, zdravotních a bezpečnostních dopadů nebezpečného užívání alkoholu. “

Roztříštěný přístup k různým otázkám závislosti se odráží v Evropské komisi a jejích roztříštěných jednotlivých agendách. Současná situace neumožňuje účinné řešení protidrogové politiky a je stěží nákladově efektivní. Z tohoto pohledu zůstává otázkou, zda struktury Evropské komise nejsou zastaralé. Nebylo by vhodné a efektivní integrovat také tyto politiky?

Evropský parlament musí sehrát svoji roli ve změně dynamiky rozhodování EU, domnívá se baronka Molly Christine Meacherová, členka britské Sněmovny lordů. „Je třeba, aby se poslanci, kteří se zavázali k prosazování harm reduction, spojili a vypracovali zprávu o přesvědčivých důkazech prospěšnosti této strategie,“ uvedla baronka Meacherová. Europoslanec Pietro Fiocchi (ECR, IT) zmínil během debaty pochybnosti k návrhu Evropské komise na plán boje proti rakovině. „K dokumentu Evropské komise mám výhrady v oblasti minimalizace škod. Zejména pokud jde o skutečnost, že EK staví klasické cigarety na stejnou úroveň jako tabák a vapingové výrobky. Všichni se shodneme, že bychom neměli vůbec začínat kouřit, ale pokud už někdo kouří a přejde k vapingu, přináší to občanům obrovskou výhodu, “ uvedl europoslanec Fiocchi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *