Eurobarometer 2020:Studie„Postoje Evropanů k tabáku a elektronickým cigaretám“ ukazuje, že přístup harm reduction je nezbytný

Praha, 25. března 2021

Evropský plán boje proti rakovině, který Evropská komise zveřejnila dne 3. února 2021, doprovodila studie Eurobarometer. Průzkum mapuje názory občanů EU na témata jako spotřeba tabáku a používání alternativních tabákových výrobků, např. elektronických cigaret. Zjištění Eurobarometeru využívají evropští činitelé k timu, aby jim pomohla přijímat informovaná politická rozhodnutí. Jenže zatímco zjištění Eurobarometru jasně dokazují, že evropští kuřáci využívají k účinnému ukončení nebo omezení kouření alternativní tabákové výrobky a tento přístup ke snižování rizik funguje, Evropská komise zcela ignoruje harm reduction přístup a vědecké důkazy, které za ním stojí, a nezohlednila jeho důležitost v evropském plánu boje proti rakovině.

Více viz níže:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *