Navrhovaná změna zákona o návykových látkách prolamuje pilíře restrikce

Pozměňovací návrh poslance Tomáše Vymazala k novele zákona o návykových látkách zavádí přelomovou možnost poskytování dvou adiktologických služeb, které jsou dosud pro uživatele návykových látek v ČR nedostupné – aplikační místnosti s dohledem zdravotníka a testování kvality substance v rámci adiktologické služby.

„Návrh prolamuje jeden z dosavadních pilířů české protidrogové restrikce – legitimitu držení státem zakázaných návykových látek v rámci dosavadního režimu zákona,“ říká ředitel Think tanku pro racionální drogovou politiku Jindřich Vobořil. „Rozšiřuje právo na držení takových látek o uživatele, který si dávku hodlá aplikovat na specifickém a kontrolovaném místě. To odpovídá strategii minimalizace rizik (tzv. harm reduction), která se globálně dlouhodobě osvědčuje jako jediný smysluplný a efektivní cíl veřejnoprávních a legislativních aktivit v drogové politice.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *